Chan

Chan
Chan
Soi lat phrao 62, Wangthonglang, bangkok 10310

Phiên dịch thái - việt, việt - thái.

ล่ามภาษาไทย - เวียดนาม

Phiên Dịch Viên
25
Nam
Tiếng Việt, Tiếng Thái
Hướng dẫn viên du lịch
Graduated from Rajabhat UbonRatchathani University and Persuing Master Degree at NIDA, BangKok
I have been staying in Thailand since 2012
Tourism
6.0
6.0

1 Mở bài đăng

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá