Thông dịch tiếng Nhật 日本語通訳

이벤트 요금 (달러): 100
공고 언어: 일본어
통역 언어:
영어
베트남어
일본어
중국어
한국어
태국어
인도네시아어
스페인어
러시아어
불어
브라질 포르투갈어
아랍어
힌디어
기타
통역 종류:
여행 가이드
PG
부스 수행
전시회 방문
공장 방문
호위
일반 비즈니스 미팅
고급 비즈니스 미팅
M&A협상
경찰 심문
법정심리
병원방문
의례적인 방문
순차통역 세미나
MC
동시 (2명중1명)
동시 (1명혼자통역)
동시통역 보조자
참석:
현장 통역
원격 통역
학습 경험: University
직장 경험: 3 years
과거 통역 직업 리스트: - SECC Exhibition - 2 times - Factory Interpretation about machines, equipments, Wide harness.
준문영역: Japanese
통역사 연령: 26
통역사 성별: 여자
통역사 국적: 베트남
통역사의 JLPT 수준: N3
통역 경험 수년: 3
통역 언어가 사용되는 외국에서 사는 수년: 0.5
취미: Jogging, reading book, listening the music, travelling

Xin chào mọi người!Mình là Thùy Dương.Mình sinh năm 1993. Hiện đang sống tại Bình Dương. Mình đã tốt nghiệp khoa tiếng Nhật, trường Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh và hiện đang làm thông dịch viên tại công ty sản xuất dây điện của Nhật tọa lạc tại tỉnh Bình Dương.Thông qua trang web này, mình mong muốn được gặp gỡ những người bạn đồng nghiệp cũng như có nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển con đường thông dịch tiếng Nhật mà mình đã chọn.Mong được làm quen với tất cả mọi người!

はじめまして!ユンと申します。1993年に生まれました。今ベトナムのビンズン県に住んでいます。ホーチミン市市販大学の日本語学科を卒業しました。現在、ビンズン県で日本のワイヤーハネースの会社で働いています。このウェブサイトの通りに、同僚を見たくて学び機会を色々がありますように。どうぞよろしくお願いします。

공개토론 (0)

회원님이 해야 하는 것은 로그인 새로운 댓글을 보내는 목적을 달성합니다.