Thông dịch tiếng Nhật 日本語通訳

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินที่เหตุการณ์ (USD): 100
รายชื่อภาษา: ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาที่แปล:
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเวียดนาม
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาไทย
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาสเปน
ภาษารัสเซีย
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาโปรตุเกสบราซิล
ภาษาอารบิก
ภาษาฮินดี
อื่น ๆ
ประเภทการแปล:
มัคคุเทศก์
PG
ผู้เข้าร่วมบูธ
เยี่ยมชมนิทรรศการ
เยี่ยมชมโรงงาน
พ่ีเลี้ยง
การประชุมทางธุรกิจทั่วไป
ประชุมระดับสูง
ต่อรอง M&A
การสอบสวนของตำรวจ
ศาลไต่สวน
ไปพบแพทย์
เยี่ยมชมมารยาท
สัมมนาเชิงการแปลตัดย่อหน้า
MC
แปล real-time (2 คนเปลี่ยนกัน)
แปล real-time (1 คนแปลทั้งหมด)
ผู้ช่วยแบบ Real-time
การมี:
การแปลในสถานที่
การแปลระยะไกล
ประสบการณ์การศึกษา: University
ประสบการณ์การทำงาน: 3 years
รายชื่อของงานแปลในอดีตที่ผ่านมา: - SECC Exhibition - 2 times - Factory Interpretation about machines, equipments, Wide harness.
ความเชี่ยวชาญ: Japanese
อายุล่าม: 26
เพศล่าม: ผู้หญิง
สัญชาติของล่าม: เวียดนาม
ระดับ JLPT ของล่าม: N3
จำนวนปีของประสบการณ์แปล: 3
จำนวนปีที่ล่ามอาศัยอยู่ในประเทศที่มีการแปลภาษา: 0.5
งานอดิเรก: Jogging, reading book, listening the music, travelling

Xin chào mọi người!Mình là Thùy Dương.Mình sinh năm 1993. Hiện đang sống tại Bình Dương. Mình đã tốt nghiệp khoa tiếng Nhật, trường Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh và hiện đang làm thông dịch viên tại công ty sản xuất dây điện của Nhật tọa lạc tại tỉnh Bình Dương.Thông qua trang web này, mình mong muốn được gặp gỡ những người bạn đồng nghiệp cũng như có nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển con đường thông dịch tiếng Nhật mà mình đã chọn.Mong được làm quen với tất cả mọi người!

はじめまして!ユンと申します。1993年に生まれました。今ベトナムのビンズン県に住んでいます。ホーチミン市市販大学の日本語学科を卒業しました。現在、ビンズン県で日本のワイヤーハネースの会社で働いています。このウェブサイトの通りに、同僚を見たくて学び機会を色々がありますように。どうぞよろしくお願いします。

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.