Đón khách ở sân bay

Listing language: Vietnamese
Interpretation languages:
English
Vietnamese
Japanese
Chinese
Korean
Thai
Indonesian
Spanish
Russian
French
Brazilian Portuguese
Arabic
Hindi
Other
Interpretation types:
Tour guide
PG
Booth attendance
Exhibition visit
Factory visit
Escort
General business meeting
High-level business meeting
M&A negotiation
Police interrogation
Court hearing
Medical visit
Courtesy visit
Consecutive-interpretation seminar
MC
Real-time (1 of 2 persons)
Real-time (1 person covers all)
Real-time assistant
Presence:
On-site interpretation
Remote interpretation
Leader of your side: Người Trung Quốc
Leader of other side: Không cần phiên dịch
Event's industry: N/A
Total number of participants: 4
Event start date: May 28, 2017
Event end date: May 18, 2017
Event total budget (USD): 40

Vào lúc 1:30 sáng ngày 28/5 mình cần 1 bạn biết tiếng Trung đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó đưa về khách sạn ở quận Bình Thạnh. PDV tự lo chi phí đi lại, tiền taxi khách tự trả (bạn có thể gọi Grab).

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.