Cần tìm phiên dịch cabin Anh-Việt ngày 16/8/2017 TPHCM

About this listing

Real-time (1 person covers all)
Kinh tế
Aug 16, 2017
14:00
Aug 16, 2017
15:00
0

Xin chào các bạn, mình đang có nhu cầu tìm phiên dịch cabin (1 người dịch, nửa ngày), ngôn ngữ Anh – Việt cho sự kiện của công ty.


  • Thời gian: ngày 16/8/2016
  • Địa điểm: Quận 1, TPHCM
  • Thời gian dịch chính thức: khoảng 14:00 – 15:00

    (Buổi sáng có gặp trước với đại diện để trao đổi về nội dung dịch cho buổi chính thức)

  • Nội dung dịch: về lĩnh vực Kinh tế

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.