Japanese- Vietnamese Interpreter

About this user

Interpreter
30
Female
Vietnamese, Japanese
Exhibition visit, Factory visit, Escort, General business meeting
TỐT NGHIỆP ĐH NGÀNH NHẬT NGỮ ĐH MỞ TP. HCM
10 NĂM

Trợ lý Người Nhật

TIẾNG NHẬT
N2/2kyu
4.0
3.0

About this listing

110
Vietnamese
Vietnamese , Japanese
Booth attendance, Exhibition visit, Factory visit, Escort
On-site interpretation
Đại học- chuyên ngành Tiếng Nhật
6 năm

Trợ lý người Nhật

Dịch nhà máy

Tháp tùng đoàn khách Nhật

Tiếng Nhật
30
Female
Vietnamese
N2/2kyu
3
3.0
Du lịch

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.