Jen

Jen
Jen
Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phiên dịch viên tiếng Thái, tiếng Anh. Đã sống và làm việc ở Thái hơn 2 năm.

ล่าม
29
ผู้หญิง
ภาษาอังกฤษ, ภาษาเวียดนาม, ภาษาไทย
มัคคุเทศก์, เยี่ยมชมนิทรรศการ, เยี่ยมชมโรงงาน, พ่ีเลี้ยง, การประชุมทางธุรกิจทั่วไป, ทางการแพทย์, แปล real-time (2 คนเปลี่ยนกัน), แปล real-time (1 คนแปลทั้งหมด)
Spoken English as the second language and Thai as a third language
Over 2 years experience of teaching English in Thailand.

Had interpretered for Finore Indian company when they had a business trip to get more partners in Vietnam market. And now have been interpreting for Dai Ngoc company as part time job about raising shrimps between both Thai and Vietnam partners

Business, Factory
2.0
2.0

1 open listing

No followed people

No reviews