Jen

Jen
Jen
Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phiên dịch viên tiếng Thái, tiếng Anh. Đã sống và làm việc ở Thái hơn 2 năm.

Phiên Dịch Viên
29
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Thái
Hướng dẫn viên du lịch, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Tháp tùng, Họp thông thường, Y tế, Đồng thời (1 trong 2 người), Đồng thời (1 người dịch toàn bộ)
Spoken English as the second language and Thai as a third language
Over 2 years experience of teaching English in Thailand.

Had interpretered for Finore Indian company when they had a business trip to get more partners in Vietnam market. And now have been interpreting for Dai Ngoc company as part time job about raising shrimps between both Thai and Vietnam partners

Business, Factory
2.0
2.0

1 Mở bài đăng

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá