PDV Thái - Việt tại Hà Nội

This listing doesn't have a description

About this user

ล่าม
33
ผู้ชาย
ภาษาเวียดนาม, ภาษาไทย
มัคคุเทศก์, เยี่ยมชมนิทรรศการ, เยี่ยมชมโรงงาน, พ่ีเลี้ยง, การประชุมทางธุรกิจทั่วไป
12 năm học tập và sử dụng tiếng Thái

- Dịch tài liệu cho các doanh nghiệp, cơ sở y tế.

- Dẫn đoàn của Tổng cục Thủy lợi Việt Nam đến tham quan và khảo sát một số mô hình quản lý nguồn nước của tỉnh Chiang Mai, Thái Lan.

- Phiên dịch cho một số nhân viên của công ty IRC Việt Nam qua học tập kinh nghiệm và cách thức sử dụng hệ thống máy móc tại nhà máy IRC Thái Lan.

6.0
12.0

About this listing

100
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเวียดนาม, ภาษาไทย
มัคคุเทศก์, เยี่ยมชมนิทรรศการ, เยี่ยมชมโรงงาน, พ่ีเลี้ยง, การประชุมทางธุรกิจทั่วไป
การแปลในสถานที่, การแปลระยะไกล

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.