PDV Thái - Việt tại Hà Nội

该发布的信息无描述

关于此用户

口译员
33
男性
越南语, 泰语
观光导游, 参观展会, 参观工厂, 护航舰, 一般商务会议
12 năm học tập và sử dụng tiếng Thái

- Dịch tài liệu cho các doanh nghiệp, cơ sở y tế.

- Dẫn đoàn của Tổng cục Thủy lợi Việt Nam đến tham quan và khảo sát một số mô hình quản lý nguồn nước của tỉnh Chiang Mai, Thái Lan.

- Phiên dịch cho một số nhân viên của công ty IRC Việt Nam qua học tập kinh nghiệm và cách thức sử dụng hệ thống máy móc tại nhà máy IRC Thái Lan.

6.0
12.0

关于此清单

100
越南语
越南语, 泰语
旅行观光, 参观展会, 参观工厂, 护航舰, 一般的商务会议
现场口译, 远程口译

公开讨论 (0)

你必须 登录 以发送新的评论