Dinner/less than hour event simultaneous interpretation

Phí trả tại sự kiện (USD): 200
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Đàm phán, M&A
Thẩm vấn cảnh sát
Phiên tòa
Khám chữa bệnh
Viếng thăm xã giao
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: Foreign Trade University
Kinh nghiệm làm việc: more than 15 years experience of interpretation, 6 years experience in simultaneous interpretation, about 300 workshop per year, at least 2 workshops per week is my current practice.
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: detail will be provided as requested. Frequent client included: - the World Bank - UNODC -UNICEF - FAO - IFC - Us Embassy - JICA - BCG - McKinsey - Other development donors & NGO in Vietnam
Chuyên ngành: poverty reduction, community development, law enforcement, Economics, Business, TPP, textile and garment, agriculture, forestry, aquaculture, participatory approach, certification, Corporate Social Responsibility, market research, Public Relation, traditional craft, climate change, environment.
Tuổi của PDV: 37
Giới tính của PDV: Nữ
Quốc tịch của PDV: Việt Nam
Điểm IELTS của PDV: 7.5
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 15
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 0.0
Sở thích: yoga, reading

Quotation for any event that is less than 2 hours and can be covered by one person

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.