Phone Interpretation full day max. eight hours

Phí trả tại sự kiện (USD): 210
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Đàm phán, M&A
Thẩm vấn cảnh sát
Phiên tòa
Khám chữa bệnh
Viếng thăm xã giao
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: 09/2008 - 06/2012 Bachelor of English East China University of Political Science and Law 09/2009 – 06/2012 Bachelor of International Economics and Trade Shanghai Institute of Foreign Trade
Kinh nghiệm làm việc: 06/2016 - present Freelance Conference Interpreter 03/2013 - 06/2016 In-house Conference Interpreter & Trainer Walt Disney Imagineering Shanghai
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: 09/2017, factory visit with the proprietor of American company Lehr Real Estate, Shanghai 06/2017, Fastener Expo Shanghai, interpretation service at the client's booth 05/2017, Suzhou, Building Information Modeling Technology, Simultaneous Interpretation 10/2016, Shanghai, Legal Regulations about Medical Devices, Simultaneous Interpretation 06/2016, Wenzhou, Sino-India Economy Simultaneous Interpretation 06/2016, Shanghai, Architectural Design Consecutive Interpretation 2014 - 2017 on bi-weekly basis, Christian Belief Simultaneous Interpretation
Chuyên ngành: Architecture/ Engineering/ Construction/ Real Estate/ Building Information Modeling Innovation/ Digitization/ Information Technology/ Electronic Technology/ Medical Devices/ Art Direction/ Creative Design/ Design Research Entertainment/ Hospitality/ Tourism Religion/ Christianity Business/ Marketing/ Branding
Tuổi của PDV: 29
Giới tính của PDV: Nữ
Quốc tịch của PDV: Trung Quốc
Điểm IELTS của PDV: 7.5
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 7
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 1.0
Sở thích: art, design, music, dance, exercise, reading, Christianity
Video: https://youtu.be/A65uOkz5oEA

* Remote interpretation on the phone, a conference call, or a on-line conference tool, i.e. Skype. The phone interpretation can also implemented at the client's site.


* Specialties including AEC (architecture, Engineering and Construction), BIM (Building Information Modeling), Hospitality, Entertainment and Tourism, Business Administration and Management, Audio & Video Technology, Design, Fine Arts etc.

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.