Workshop / Seminer

Phí sự kiện (USD): 350
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Cảnh sát
Tòa án
Y tế
Đàm phán, M&A
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: Majored in English in Dokkyo University
Kinh nghiệm làm việc: Worked in publication importing companies for more than 20 years in total engaging in importing, distributing, and communication in English. I have also performed translation/interpretation for English↔Japanese in the following areas as well as coordination for workshops.
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ:  Interpreted for general business meetings, excursions, workshops, lectures, private sessions of counseling/personal development, therapy, dance work, etc. Interpreted for Japanese guests and visitors including media coverage on cruise ships. Assisted clients especially in workshops, private sessions and excursions.  Translated letters, business-related materials, marketing materials, contracts, product briefs, power points, English homepages, daily programs/safety announcements/menus on cruise ships, tour materials and created brochures.  Coordinated for English speakers/teachers and Japanese publishers/organizers for workshops, etc.  Supported coordination for events, sales promotions, and public relations.  Assisted coordination for overseas marketing surveys.
Chuyên ngành: Personal development
Tuổi của PDV: 59
Giới tính của PDV: Nữ
Quốc tịch của PDV: Nhật Bản
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 10
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 3.0
Sở thích: Travelling

Hello. I am Junko. As a freelance interpreter, I have been interpreting mostly in the areas of Personal Development and related workshops, lectures, private sessions and alternative medicines, and so on. I also have a passion for job training and coaching to help people grow their possibilities into abilities, and help them find their potentialities as well.


As a company employee, I have interpreted for general business meetings, small ceremonies, etc. as part of my job in the company.


*interpretation fee is negotiable.

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.