Japanese - Vietnamese interpretation

Không mô tả
Phí trả tại sự kiện (USD): 150
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Nhật
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Cảnh sát
Tòa án
Y tế
Đàm phán, M&A
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: +自民党幹事長代理林幹雄先生をはじめ訪越要人による表敬訪問 +JICAのプログラム(法律整備、NoiBai国際空港新ターミナル共用準備事業、中小企業支援プログラム、職業訓練、インフラ整備、知的財産活用、環境保全、など) +ベトナム商工会議所(日越共同イニシアチブにて各WT会議) +ベトナム縫製工場(現場指導) +金属加工に関する現場指導、企業診断 +建築事業(梓設計、日本設計) +道路整備事業 +浄水・下水・排水処理関連事業(積水化学、JICA) +ハノイJETRO/JICA:ビジネス交流 +茨城県農業協同組合中央会(TPP交渉に関する情報交換、農業実習生受け入れ) +ベトナム科学技術(技術移転事業) +竣工式などの行事の司会進行(日本設計の開所式、京セラドキュメントテクノロジーベトナムの竣工式) +日本IPA機構&VINASAとの案件(ベトナムにおけるITSSの導入及び運営) +Japan ICT Day +栄養改善事業(栄養改善事業推進プラットフォームNJPPP、JICA) +ベトナムにおけるダイオキシン汚染土壌洗浄事業(JICA、清水建設) +ベトナム日本人材協力センター(VJCC)のビジネス・ものづくりコース
Tuổi của PDV: 40
Giới tính của PDV: Nữ
Quốc tịch của PDV: Việt Nam
Trình độ JLPT của PDV: N1/1kyu
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 16
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 0.0

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.