Native Japanese can help you with anything

Phí trả tại sự kiện (USD): 160
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Nhật
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Đàm phán, M&A
Thẩm vấn cảnh sát
Phiên tòa
Khám chữa bệnh
Viếng thăm xã giao
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: University
Kinh nghiệm làm việc: 4 years
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: -Stationary exhibition. -Medical conference. -Nursery home visiting. -Talking to landlord. -Supporting issuing residence card. -Phone interpretation. -Helping American journalist. -Tokyo disneyland meeting. -Food trading show. -Attending jewelry shop.
Chuyên ngành: Virtual Assistant
Tuổi của PDV: 3
Giới tính của PDV: Nam
Quốc tịch của PDV: Nhật Bản
Trình độ JLPT của PDV: N1/1kyu
Điểm TOEIC của PDV: 940
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 3 years
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 1.0
Sở thích: Cooking

Hi This is Mitsuaki. I'm 26 years old. Living in Chiba (Only few stops away from central Tokyo).

I was born and raised in Japan. I lived in the USA for 1 year as a exchange student.


I worked for Japanese importing company for two years. (Sales department and customer service job). and working as virtual assistant now. 


Here is my previous work.


-Hand-carry items to Thailand (2019)

-Helped moving furniture (2019)

-Bought trading-cards in Japan and shipped it to Malaysia (2019)

-Sold $10,000 worth items on Mercari/Yahoo auction. (2019)

-Arranged tour guide / renovation / recycling company. (2019/5)

-Interpreter work for Tokyo Disneyland. (2019/4)

-Shipped important documents. (2019/3)

-Booked restaurants and hotels. (2019)

-Event staff for international event. (2019/3)

-Hired 500 Japanese for voice survey. (2019/1-2)


I can help you anything as long as it's legal!Thank you so much for reading.

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.