Vietnamese - Japanese Interpreter

Về người dùng này

Phiên Dịch Viên
35
Nữ
Tiếng Việt, Tiếng Nhật
Trực gian hàng, Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Tháp tùng, Họp thông thường, Họp cấp cao, Đàm phán, M&A, Y tế, Hội thảo dịch cắt đoạn, MC, Đồng thời (1 trong 2 người)
Tốt nghiệp Khoa Nhật Ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
・2008-2011:ダナン外国語大学 日本語学科にて日本語教師として勤務 ・2011-2012:東京にあるDTP制作会社にて勤務 ・2012-2015:ホーチミン市の日系企業(医療サービス企業にて勤務) ・2015-2019:ホーチミン市の日系企業(IT企業にて勤務)

・ベトナムの民間の自動車組み立て工場にて、5Sについての研修通訳

・ベトナム都市鉄道管理委員会にて、地下鉄管理方法の通訳

・ベトナムの石油製造工場にて、5Sについての研修通訳

・ホーチミンの日系製造企業とHEPZA(ホーチミン市輸出加工区・工業団地管理委員会)との賃金規定についての会議通訳

・日系企業とHCMに拠点を置くガス会社との会議通訳、ならびに調査の同行通訳

・訪越日系企業とホーチミン市のベトナム企業とのビジネスマッチングにおける通訳

・日系整骨院による、日本人スタッフに対するフットマッサージ研修における通訳

・日本不動産鑑定協会のホーチミンでの事業における通訳

N1/1kyu
11.0
1.0

Về bài đăng này

200
Tiếng Nhật
Tiếng Việt, Tiếng Nhật
Tham quan triển lãm, Tham quan nhà máy, Tháp tùng, Họp thông thường, Họp cấp cao, Đàm phán M&A, Thẩm vấn cảnh sát, Phiên tòa, Khám chữa bệnh, Viếng thăm xã giao, Hội thảo dịch nối tiếp, MC
Phiên dịch tại chỗ

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.