[Nửa ngày] Phiên dịch Nhật- Việt meeting, thăm nhà máy

活动费用(USD): 80
清单语言: 越南语
翻译语言:
英语
越南语
日语
中文
韩语
泰语
印尼语
西班牙语
俄语
法语
巴西葡萄牙语
阿拉伯语
印地语
其他
翻译种类:
旅行观光
PG
出席展位
参观展会
参观工厂
护航舰
一般的商务会议
高级商务会议
警察
法庭
医生
并购谈判
交替传译研讨会
MC
同声传译(2人之1)
同声传译 (1人全包)
出席:
现场翻译
远程翻译
学历: 2013: Tốt nghiệp Học viện Ngoại giao Việt Nam
工作经验: 2013-2016: Chuyên viên kĩ thuật tại công ty Daiwa House Việt Nam; 2016~nay: Phiên dịch viên tại công ty Nhật về IT.
过去翻译经验: - Thương thảo hợp đồng - Họp khách hàng - Thăm nhà máy - Sự kiện từ thiện của đoàn tình nguyện viên Nhật Bản
专业领域: Xây dựng, kinh tế, IT
口译员年龄: 28
口译员性别: 女性
口译员国籍: 越南人
口译员JLPT水平: N1/1级
口译员托业分数: 865
翻译经验年数: 2+
于翻译语言所在国家的居住时间: 0.6
爱好: Yoga, vẽ tranh, du lịch
影片: https://youtu.be/Q8SliVwcS18

Xin chào. Tôi là Chi, phiên dịch viên tự do.


Tôi tốt nghiệp ngành Kinh tế quốc tế tại Học viện Ngoại giao Việt Nam. Tôi có 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty Nhật Bản.


Hiện tại, tôi đang làm công việc biên phiên dịch tại một công ty về IT của Nhật Bản và tôi làm công việc phiên dịch tự do khi có thể sắp xếp được thời gian.


Tôi có ưu thế dịch các chuyên ngành kinh tế, thương mại, IT, xây dựng.

公开讨论 (0)

你必须 登录 以发送新的评论