[Nửa ngày] Phiên dịch Nhật- Việt meeting, thăm nhà máy

Taxa de evento (USD): 80
Linguagem Listing: Vietnamita
linguagens de interpretação:
Inglês
Vietnamita
Japonês
Chinês
Coreano
Tailandês
Indonésio
Espanhol
Russo
Francês
Portugues do Brasil
Árabe
Hindi
De outros
Tipos de interpretação:
Guia turístico
PG
Booth atendimento
Visita exposição
Visita à fábrica
Escolta
Reunião de negócios Geral
Reunião de negócios de alto nível
Polícia
Tribunal
Médico
M & A negociação
Seminário consecutivo-interpretação
MC
Tempo real (1 de 2 pessoas)
Tempo real (1 pessoa cobre todo)
Presença:
No local interpretação
Interpretação remoto
Experiencia educacional: 2013: Tốt nghiệp Học viện Ngoại giao Việt Nam
Experiência de trabalho: 2013-2016: Chuyên viên kĩ thuật tại công ty Daiwa House Việt Nam; 2016~nay: Phiên dịch viên tại công ty Nhật về IT.
Lista de trabalhos de interpretação do passado: - Thương thảo hợp đồng - Họp khách hàng - Thăm nhà máy - Sự kiện từ thiện của đoàn tình nguyện viên Nhật Bản
Indústrias especializados: Xây dựng, kinh tế, IT
Idade intérprete: 28
Sexo intérprete: Fêmea
Nacionalidade intérprete: Vietnamita
Nível JLPT de intérprete: N1/1kyu
TOEIC de intérprete: 865
Anos de experiência interpretação: 2+
Anos vividos em países estrangeiros onde a linguagem interpretação é usado: 0.6
Passatempo: Yoga, vẽ tranh, du lịch
Vídeos: https://youtu.be/Q8SliVwcS18

Xin chào. Tôi là Chi, phiên dịch viên tự do.


Tôi tốt nghiệp ngành Kinh tế quốc tế tại Học viện Ngoại giao Việt Nam. Tôi có 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty Nhật Bản.


Hiện tại, tôi đang làm công việc biên phiên dịch tại một công ty về IT của Nhật Bản và tôi làm công việc phiên dịch tự do khi có thể sắp xếp được thời gian.


Tôi có ưu thế dịch các chuyên ngành kinh tế, thương mại, IT, xây dựng.

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.