Thuong

Thuong
Thuong
Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Biên-Phiên dịch Anh-Việt chuyên ngành y khoa.

Pharmaceutical and medical interpreter.

Phiên Dịch Viên
29
إناثا
الإنجليزية, الفيتنامية
زيارة مصنع, مرافقة, اجتماع عمل العام, طبي, ندوة التوالي، تفسير
Y khoa
710
6.5
1.0
0.0

لا يوجد إعلانات مفتوحة

لا يوجد متابعين

لا يوجد تقييم