Thuong

Thuong
Thuong
Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Biên-Phiên dịch Anh-Việt chuyên ngành y khoa.

Pharmaceutical and medical interpreter.

口译员
29
女性
英语, 越南语
参观工厂, 护航舰, 一般商务会议, 医生, 交替传译研讨会
Y khoa
710
6.5
1.0
0.0

没有公开的信息

没有关注者

没有评论