Thuong

Thuong
Thuong
Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Biên-Phiên dịch Anh-Việt chuyên ngành y khoa.

Pharmaceutical and medical interpreter.

통역사
29
여자
영어, 베트남어
공장 방문, 수행, 일반 비즈니스 미팅, 의료, 순차통역 세미나
Y khoa
710
6.5
1.0
0.0

공개 공고 없음

팔로우 한 사람 없음

리뷰 없음