Thuong

Thuong
Thuong
Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Biên-Phiên dịch Anh-Việt chuyên ngành y khoa.

Pharmaceutical and medical interpreter.

Phiên Dịch Viên
29
Nữ
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Tham quan nhà máy, Tháp tùng, Họp thông thường, Y tế, Hội thảo dịch cắt đoạn
Y khoa
710
6.5
1.0
0.0

Không có bài đăng nào đang mở.

Hiện chưa theo dõi ai

Chưa có đánh giá