Tìm 1 phiên dịch Tiếng Anh, 1 phiên dịch Tiếng Nhật

About this user

Cliente
Mi empresa
Japón

About this listing

Vietnamita
Inglés, Japonés
Reunión de negocios en general, M & Una negociación
En el lugar de la interpretación
Giám đốc, đại diện ủy quyền
Giám đốc, đại diện ủy quyền
Bảo hiểm, hợp đồng mua bán hàng hóa thực phẩm
15
abr 18, 2018
13:30
abr 20, 2018
17:00
1000
No lo sé
Hóa đơn VAT

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.