Tìm 1 phiên dịch Tiếng Anh, 1 phiên dịch Tiếng Nhật

Về người dùng này

Khách Hàng
Công ty của tôi
Nhật Bản

Về bài đăng này

Tiếng Việt
Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Họp thông thường, Đàm phán, M&A
Dịch tại chỗ
Giám đốc, đại diện ủy quyền
Giám đốc, đại diện ủy quyền
Bảo hiểm, hợp đồng mua bán hàng hóa thực phẩm
15
18 Tháng tư Năm 2018
13:30
20 Tháng tư Năm 2018
17:00
1000
Tôi không biết
Hóa đơn VAT

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.