Tìm 1 phiên dịch Tiếng Anh, 1 phiên dịch Tiếng Nhật

关于此用户

客户
我的公司
日本

关于此清单

越南语
英语, 日语
一般的商务会议, 并购谈判
现场翻译
Giám đốc, đại diện ủy quyền
Giám đốc, đại diện ủy quyền
Bảo hiểm, hợp đồng mua bán hàng hóa thực phẩm
15
2018年Apr18日
13:30
2018年Apr20日
17:00
1000
不知道
Hóa đơn VAT

公开讨论 (0)

你必须 登录 以发送新的评论