Tìm 1 phiên dịch Tiếng Anh, 1 phiên dịch Tiếng Nhật

About this user

ไคลเอนต์
บริษัท ของฉัน
ประเทศญี่ปุ่น

About this listing

ภาษาเวียดนาม
ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น
การประชุมทางธุรกิจทั่วไป, ต่อรอง M&A
การแปลในสถานที่
Giám đốc, đại diện ủy quyền
Giám đốc, đại diện ủy quyền
Bảo hiểm, hợp đồng mua bán hàng hóa thực phẩm
15
Apr 18, 2018
13:30
Apr 20, 2018
17:00
1000
ฉันไม่รู้
Hóa đơn VAT

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.