Ơn

Ơn
Ơn
Nhà trọ tiền phòng, Vân Cốc 2, Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang

Ơn,19 tuổi, đang theo học ngôn ngữ Trung

Interpreter
2004
19
Female
Vietnamese, Chinese
Tour guide
N1/1kyu
Level 4
Intermediate
1.0
1.0

No open listings

No followed people

No reviews