PDV Thái - Việt tại Hà Nội

Эта публикация не содержит описания

Об этом пользователь

Interpreter
33
Мужчина
Вьетнамский, Тайский
Туристический гид, Посещение выставки, Посещение фабрики, эскорт, Общая деловая встреча
12 năm học tập và sử dụng tiếng Thái

- Dịch tài liệu cho các doanh nghiệp, cơ sở y tế.

- Dẫn đoàn của Tổng cục Thủy lợi Việt Nam đến tham quan và khảo sát một số mô hình quản lý nguồn nước của tỉnh Chiang Mai, Thái Lan.

- Phiên dịch cho một số nhân viên của công ty IRC Việt Nam qua học tập kinh nghiệm và cách thức sử dụng hệ thống máy móc tại nhà máy IRC Thái Lan.

6.0
12.0

Об этом список

100
Вьетнамский
вьетнамский, тайский
Туристический гид, Посещение выставки, Посещение фабрики, эскорт, Общая деловая встреча
Перевод на месте, Дистанционный перевод
12 năm học tập và sử dụng tiếng Thái

- Dịch tài liệu cho các doanh nghiệp, cơ sở y tế.

- Dẫn đoàn của Tổng cục Thủy lợi Việt Nam đến tham quan và khảo sát một số mô hình quản lý nguồn nước của tỉnh Chiang Mai, Thái Lan.

- Phiên dịch cho một số nhân viên của công ty IRC Việt Nam qua học tập kinh nghiệm và cách thức sử dụng hệ thống máy móc tại nhà máy IRC Thái Lan.

33
Мужчина
Вьетнам
6 năm
12.0

Комментарии (0)

Вы должны войти для отправки комментария.