PDV Thái - Việt tại Hà Nội

This listing doesn't have a description

About this user

Interpreter
33
Masculino
Vietnamita, Tailandês
Guia turístico, Visita exposição, Visita à fábrica, Escolta, Reunião de negócios Geral
12 năm học tập và sử dụng tiếng Thái

- Dịch tài liệu cho các doanh nghiệp, cơ sở y tế.

- Dẫn đoàn của Tổng cục Thủy lợi Việt Nam đến tham quan và khảo sát một số mô hình quản lý nguồn nước của tỉnh Chiang Mai, Thái Lan.

- Phiên dịch cho một số nhân viên của công ty IRC Việt Nam qua học tập kinh nghiệm và cách thức sử dụng hệ thống máy móc tại nhà máy IRC Thái Lan.

6.0
12.0

About this listing

100
Vietnamita
Vietnamita, Tailandês
Guia turístico, Visita exposição, Visita à fábrica, Escolta, Reunião de negócios Geral
No local interpretação, Interpretação remoto
12 năm học tập và sử dụng tiếng Thái

- Dịch tài liệu cho các doanh nghiệp, cơ sở y tế.

- Dẫn đoàn của Tổng cục Thủy lợi Việt Nam đến tham quan và khảo sát một số mô hình quản lý nguồn nước của tỉnh Chiang Mai, Thái Lan.

- Phiên dịch cho một số nhân viên của công ty IRC Việt Nam qua học tập kinh nghiệm và cách thức sử dụng hệ thống máy móc tại nhà máy IRC Thái Lan.

33
Masculino
Vietnamita
6 năm
12.0

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.