PDV Thái - Việt tại Hà Nội

Cette annonce n'a pas de description

A propos de cet utilisateur

Interpreter
33
Homme
Vietnamien, Thaïlandais
Guide touristique, Visite d'exposition, Séminaire d'interprétation consécutive, Escorte, Réunion générale
12 năm học tập và sử dụng tiếng Thái

- Dịch tài liệu cho các doanh nghiệp, cơ sở y tế.

- Dẫn đoàn của Tổng cục Thủy lợi Việt Nam đến tham quan và khảo sát một số mô hình quản lý nguồn nước của tỉnh Chiang Mai, Thái Lan.

- Phiên dịch cho một số nhân viên của công ty IRC Việt Nam qua học tập kinh nghiệm và cách thức sử dụng hệ thống máy móc tại nhà máy IRC Thái Lan.

6.0
12.0

A propos de cet annonce

100
Vietnamien
Vietnamien, Thaïlandais
Guide touristique, Visite d'exposition, Visite d'usine, Escorte, Réunion générale
Interprétation sur place, Télé-interprétation
12 năm học tập và sử dụng tiếng Thái

- Dịch tài liệu cho các doanh nghiệp, cơ sở y tế.

- Dẫn đoàn của Tổng cục Thủy lợi Việt Nam đến tham quan và khảo sát một số mô hình quản lý nguồn nước của tỉnh Chiang Mai, Thái Lan.

- Phiên dịch cho một số nhân viên của công ty IRC Việt Nam qua học tập kinh nghiệm và cách thức sử dụng hệ thống máy móc tại nhà máy IRC Thái Lan.

33
Homme
Vietnamien
6 năm
12.0

Commentaires (0)

Vous devez vous connecter pour envoyer un nouveau commentaire.