PDV Thái - Việt tại Hà Nội

投稿の詳細情報はありません
現地払料金 (USD): 100
投稿の言語: ベトナム語
通訳言語:
英語
ベトナム語
日本語
中国語
韓国語
タイ語
インドネシア語
スペイン語
ロシア
フランス語
ブラジルポルトガル語
アラビア語
ヒンディー語
その他
通訳種類:
観光ガイド
キャンペーンガール
ブースのアテンド
展示会の見学
工場見学
エスコート
一般的商談
ハイレベル商談
警察
裁判
医療
M&A交渉
逐次通訳セミナー
司会者
同時通訳 (2人の中1人)
同時通訳 (1人のみ担当)
同時通訳助手
プレゼンス:
オンサイト通訳
リモート通訳
学歴: 12 năm học tập và sử dụng tiếng Thái
通訳実績リスト: - Dịch tài liệu cho các doanh nghiệp, cơ sở y tế. - Dẫn đoàn của Tổng cục Thủy lợi Việt Nam đến tham quan và khảo sát một số mô hình quản lý nguồn nước của tỉnh Chiang Mai, Thái Lan. - Phiên dịch cho một số nhân viên của công ty IRC Việt Nam qua học tập kinh nghiệm và cách thức sử dụng hệ thống máy móc tại nhà máy IRC Thái Lan.
通訳者の年齢: 33
通訳者の性別: 男性
通訳者国籍: ベトナム人
通訳経験の年数: 6 năm
通訳言語が使われる外国での滞在年数: 12.0

コメント・お問い合わせ (0)

コメントを送信するには ログイン が必要です