PDV Thái - Việt tại Hà Nội

Không mô tả
Phí trả tại sự kiện (USD): 100
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Việt
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Đàm phán, M&A
Thẩm vấn cảnh sát
Phiên tòa
Khám chữa bệnh
Viếng thăm xã giao
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: 12 năm học tập và sử dụng tiếng Thái
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: - Dịch tài liệu cho các doanh nghiệp, cơ sở y tế. - Dẫn đoàn của Tổng cục Thủy lợi Việt Nam đến tham quan và khảo sát một số mô hình quản lý nguồn nước của tỉnh Chiang Mai, Thái Lan. - Phiên dịch cho một số nhân viên của công ty IRC Việt Nam qua học tập kinh nghiệm và cách thức sử dụng hệ thống máy móc tại nhà máy IRC Thái Lan.
Tuổi của PDV: 33
Giới tính của PDV: Nam
Quốc tịch của PDV: Việt Nam
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 6 năm
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 12.0

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.