Phiên dịch Nhật Việt (phụ tá dịch đồng thời, 0.5 ngày)

Об этом пользователь

Interpreter
34
Мужчина
Вьетнамский, Японский
Посещение стойки, Посещение выставки, Посещение фабрики, эскорт, Общая деловая встреча, Деловая встреча на высоком уровне, М&A переговоры, полиция, медицинский , Последовательный перевод на семинаре, Ведущий/ая, Синхронный (1 из 2 человек)
N1/1kyu
11.0
4.0

Об этом список

110
Вьетнамский
вьетнамский, Японский
помощник в реальном времени
Перевод на месте, Дистанционный перевод

"Chất lượng hơn giá cả"


Có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, IT, điện điện tử, khảo sát, thương thảo... đến du lịch tham quan...


Hãy cùng thảo luận xem tôi có đủ năng lực cho dự án hay không. Trên tinh thần "khách hàng là thượng đế", đồng thời để giữ vững thương hiệu của bản thân, cũng có trường hợp tôi sẽ rút lui và giới thiệu cho bạn biên phiên dịch khác phù hợp hơn.


*) Đây là báo giá chung cho trường hợp dịch đồng thời của hội đàm nguyên thủ nhiều người. Tùy theo mức độ sẽ điều chỉnh mức giá, xin hãy thảo luận chi tiết sau.


Mong có cơ hội được hợp tác với quý khách hàng.

Комментарии (0)

Вы должны войти для отправки комментария.