Phiên dịch Nhật Việt (phụ tá dịch đồng thời, 0.5 ngày)

About this user

Interpreter
34
Masculino
Vietnamita, Japonés
Asistencia stand, Visita de la exposición, Visita de fábrica, Escolta, Reunión de negocios en general, Reunión de negocios de alto nivel, M & Una negociación, Policía, Médico, seminario-interpretación consecutiva, MC, Tiempo real (1 de 2 personas)
N1/1kyu
11.0
4.0

About this listing

110
Vietnamita
Vietnamita, Japonés
Ayudante a tiempo real
En el lugar de la interpretación, La interpretación a distancia

"Chất lượng hơn giá cả"


Có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, IT, điện điện tử, khảo sát, thương thảo... đến du lịch tham quan...


Hãy cùng thảo luận xem tôi có đủ năng lực cho dự án hay không. Trên tinh thần "khách hàng là thượng đế", đồng thời để giữ vững thương hiệu của bản thân, cũng có trường hợp tôi sẽ rút lui và giới thiệu cho bạn biên phiên dịch khác phù hợp hơn.


*) Đây là báo giá chung cho trường hợp dịch đồng thời của hội đàm nguyên thủ nhiều người. Tùy theo mức độ sẽ điều chỉnh mức giá, xin hãy thảo luận chi tiết sau.


Mong có cơ hội được hợp tác với quý khách hàng.

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.