Phiên dịch Nhật Việt (phụ tá dịch đồng thời, 0.5 ngày)

About this user

ล่าม
34
ผู้ชาย
ภาษาเวียดนาม, ภาษาญี่ปุ่น
ผู้เข้าร่วมบูธ, เยี่ยมชมนิทรรศการ, เยี่ยมชมโรงงาน, พ่ีเลี้ยง, การประชุมทางธุรกิจทั่วไป, ประชุมระดับสูง, ต่อรอง M&A, ตำรวจ, ทางการแพทย์, สัมมนาเชิงการแปลตัดย่อหน้า, พิธีกร, แปล real-time (2 คนเปลี่ยนกัน)
N1/1kyu
11.0
4.0

About this listing

110
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเวียดนาม, ภาษาญี่ปุ่น
ผู้ช่วยแบบ Real-time
การแปลในสถานที่, การแปลระยะไกล

"Chất lượng hơn giá cả"


Có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, IT, điện điện tử, khảo sát, thương thảo... đến du lịch tham quan...


Hãy cùng thảo luận xem tôi có đủ năng lực cho dự án hay không. Trên tinh thần "khách hàng là thượng đế", đồng thời để giữ vững thương hiệu của bản thân, cũng có trường hợp tôi sẽ rút lui và giới thiệu cho bạn biên phiên dịch khác phù hợp hơn.


*) Đây là báo giá chung cho trường hợp dịch đồng thời của hội đàm nguyên thủ nhiều người. Tùy theo mức độ sẽ điều chỉnh mức giá, xin hãy thảo luận chi tiết sau.


Mong có cơ hội được hợp tác với quý khách hàng.

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.