Phiên dịch Nhật Việt (phụ tá dịch đồng thời, 0.5 ngày)

A propos de cet utilisateur

Interpreter
34
Homme
Vietnamien, Japonais
Présence au kiosque, Visite d'exposition, Séminaire d'interprétation consécutive, Escorte, Réunion générale, Réunion de haut niveau, Négociation M&A, Police, Médical, Séminaire d'interprétation consécutive, MC, Interprétation simultanée (1 de 2 personnes)
N1/1kyu
11.0
4.0

A propos de cet annonce

110
Vietnamien
Vietnamien, Japonais
Assistant d'interprétation simultanée
Interprétation sur place, Télé-interprétation

"Chất lượng hơn giá cả"


Có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, IT, điện điện tử, khảo sát, thương thảo... đến du lịch tham quan...


Hãy cùng thảo luận xem tôi có đủ năng lực cho dự án hay không. Trên tinh thần "khách hàng là thượng đế", đồng thời để giữ vững thương hiệu của bản thân, cũng có trường hợp tôi sẽ rút lui và giới thiệu cho bạn biên phiên dịch khác phù hợp hơn.


*) Đây là báo giá chung cho trường hợp dịch đồng thời của hội đàm nguyên thủ nhiều người. Tùy theo mức độ sẽ điều chỉnh mức giá, xin hãy thảo luận chi tiết sau.


Mong có cơ hội được hợp tác với quý khách hàng.

Commentaires (0)

Vous devez vous connecter pour envoyer un nouveau commentaire.