Phiên dịch Nhật Việt (phụ tá dịch đồng thời, 0.5 ngày)

사용자 정보를 자세히 보기

통역사
34
남자
베트남어, 일본어
부스 수행, 전시회 방문, 공장 방문, 호위, 일반 비즈니스 미팅, 고급 비즈니스 미팅, M&A협상, 경찰, 건강, 순차통역 세미나, MC, 동시 (2명 중 1명)
N1/1kyu
11.0
4.0

공고를 자세히 보기

110
베트남어
베트남어, 일본어
동시통역 보조자
현장 통역, 원격 통역

"Chất lượng hơn giá cả"


Có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, IT, điện điện tử, khảo sát, thương thảo... đến du lịch tham quan...


Hãy cùng thảo luận xem tôi có đủ năng lực cho dự án hay không. Trên tinh thần "khách hàng là thượng đế", đồng thời để giữ vững thương hiệu của bản thân, cũng có trường hợp tôi sẽ rút lui và giới thiệu cho bạn biên phiên dịch khác phù hợp hơn.


*) Đây là báo giá chung cho trường hợp dịch đồng thời của hội đàm nguyên thủ nhiều người. Tùy theo mức độ sẽ điều chỉnh mức giá, xin hãy thảo luận chi tiết sau.


Mong có cơ hội được hợp tác với quý khách hàng.

공개토론 (0)

회원님이 해야 하는 것은 로그인 새로운 댓글을 보내는 목적을 달성합니다.