Phiên dịch Nhật Việt (phụ tá dịch đồng thời, 0.5 ngày)

关于此用户

口译员
34
男性
越南语, 日语
出席展位, 参观展会, 参观工厂, 护航舰, 一般商务会议, 高级商务会议, 并购谈判, 警察, 医生, 交替传译研讨会, MC, 同声传译(2人之1)
N1/1级
11.0
4.0

关于此清单

110
越南语
越南语, 日语
同声传译助手
现场翻译, 远程翻译

"Chất lượng hơn giá cả"


Có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, IT, điện điện tử, khảo sát, thương thảo... đến du lịch tham quan...


Hãy cùng thảo luận xem tôi có đủ năng lực cho dự án hay không. Trên tinh thần "khách hàng là thượng đế", đồng thời để giữ vững thương hiệu của bản thân, cũng có trường hợp tôi sẽ rút lui và giới thiệu cho bạn biên phiên dịch khác phù hợp hơn.


*) Đây là báo giá chung cho trường hợp dịch đồng thời của hội đàm nguyên thủ nhiều người. Tùy theo mức độ sẽ điều chỉnh mức giá, xin hãy thảo luận chi tiết sau.


Mong có cơ hội được hợp tác với quý khách hàng.

公开讨论 (0)

你必须 登录 以发送新的评论