Phiên dịch viên sự kiện Trung - Việt tại TP.HCM (nửa ngày)

Об этом пользователь

Interpreter
30
Женщина
Вьетнамский, Китайский
Посещение стойки, Посещение выставки, Посещение фабрики, эскорт, Последовательный перевод на семинаре
8 năm học tiếng trung tại trường mạch kiếm hùng
4 năm làm phiên dịch, nghiệp vụ công ty trung quốc, đài loan

Phiên dịch xưởng, văn bản, họp

tiếng trung
2.0
3.0

Об этом список

100
китайский
вьетнамский, китайский
Посещение стойки, Посещение выставки, Посещение фабрики, эскорт
Перевод на месте, Дистанционный перевод

Ngày nào cũng được ạ

Комментарии (0)

Вы должны войти для отправки комментария.