Phiên dịch viên sự kiện Trung - Việt tại TP.HCM (nửa ngày)

About this user

Interpreter
30
Hembra
Vietnamita, Chino
Asistencia stand, Visita de la exposición, Visita de fábrica, Escolta, seminario-interpretación consecutiva
8 năm học tiếng trung tại trường mạch kiếm hùng
4 năm làm phiên dịch, nghiệp vụ công ty trung quốc, đài loan

Phiên dịch xưởng, văn bản, họp

tiếng trung
2.0
3.0

About this listing

100
Chino
Vietnamita, Chinês
Asistencia al stand, Visita de exposición, Visita de fábrica, Acompañamiento
Interpretación en el lugar, Interpretación a distancia

Ngày nào cũng được ạ

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.