Phiên dịch viên sự kiện Trung - Việt tại TP.HCM (nửa ngày)

حول هذا المستخدم

Phiên Dịch Viên
30
إناثا
الفيتنامية, صينى
كشك الحضور, زيارة المعرض, زيارة مصنع, مرافقة, ندوة التوالي، تفسير
8 năm học tiếng trung tại trường mạch kiếm hùng
4 năm làm phiên dịch, nghiệp vụ công ty trung quốc, đài loan

Phiên dịch xưởng, văn bản, họp

tiếng trung
2.0
3.0

حول هذه القائمة

100
صينى
الفيتنامية, صينى
كشك الحضور, زيارة المعرض, زيارة مصنع, مرافقة
في الموقع تفسير, تفسير عن بعد

Ngày nào cũng được ạ

تعليقات (0)

يجب عليك تسجيل الدخول لإرسال تعليق جديد