Escort of Individuals - half day/ max. four work hours

Phí trả tại sự kiện (USD): 80
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Đàm phán, M&A
Thẩm vấn cảnh sát
Phiên tòa
Khám chữa bệnh
Viếng thăm xã giao
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: 07/2012 - 08/2012 International Conference Interpretation TransMax Interpretation Institute 09/2008 - 06/2012 Bachelor of English East China University of Political Science and Law 09/2009 – 06/2012 Bachelor of International Economics and Trade Shanghai Institute of Foreign Trade 07/2009 Exchange Student Willamette University, Oregon, U.S.
Kinh nghiệm làm việc: 06/2016 - present Freelance Conference Interpreter 03/2013 - 06/2016 In-house Conference Interpreter & Trainer Walt Disney Imagineering Shanghai 03/2012 - 03/2013 Freelance Translator & Interpreter 05/2011 - 02/2012 In-house Translator South Australia Tourism Commission Shanghai Office
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: ■09/2017, factory visit with the proprietor of American company Lehr Real Estate, Shanghai ■06/2017, Fastener Expo Shanghai, interpretation service at the client's booth ■05/2017, Suzhou, Building Information Modeling Technology, Simultaneous Interpretation ■10/2016, Shanghai, Legal Regulations about Medical Devices, Simultaneous Interpretation ■06/2016, Wenzhou, Sino-India Economy Simultaneous Interpretation ■06/2016, Shanghai, Architectural Design Consecutive Interpretation ■2014 - 2017 on bi-weekly basis, Christian Belief Simultaneous Interpretation
Chuyên ngành: Architecture/ Engineering/ Construction/ Real Estate/ Building Information Modeling Innovation/ Digitization/ Information Technology/ Electronic Technology/ Medical Devices/ Art Direction/ Creative Design/ Design Research Entertainment/ Hospitality/ Tourism Religion/ Christianity Business/ Marketing/ Branding
Tuổi của PDV: 29
Giới tính của PDV: Nữ
Quốc tịch của PDV: Trung Quốc
Điểm IELTS của PDV: 7.5
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 7
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 1.0
Video: https://youtu.be/A65uOkz5oEA

* Escort and interpretation for an individual for visits, e.g. factory or laboratory visits.

* Specialties including AEC (architecture, Engineering and Construction), BIM (Building Information Modeling), Materials, Hospitality, Entertainment and Tourism, Business Administration and Management, Audio & Video Technology, Design, Fine Arts etc.

* Based in Calgary, Canada and willing to travel country-wide or worldwide for interpretation tasks.

* Illustration for the picture: Raye Liu, the third left, was escorting and interpreting for the American Paint Specialist at a Chinese local wood paint factory.

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.