Cabin for 1/2 day

Phí trả tại sự kiện (USD): 400
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Đàm phán, M&A
Thẩm vấn cảnh sát
Phiên tòa
Khám chữa bệnh
Viếng thăm xã giao
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: Foreign Trade University
Kinh nghiệm làm việc: more than 15 years experience of interpretation, 6 years experience in simultaneous interpretation, about 300 workshop per year, at least 2 workshops per week is my current practice.
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: detail will be provided as requested. Frequent client included: - the World Bank - UNODC -UNICEF - FAO - IFC - Us Embassy - JICA - BCG - McKinsey - Other development donors & NGO in Vietnam I also work on a regular basis with BCG, McKinsey for their projects in HCMC.
Chuyên ngành: Poverty reduction, climate change, corporate's social responsibility, law enforcement, agriculture, forestry, TPP, real estate, LGBT, market research, textile and garment, aquaculture, certification, trainings of soft skills.
Tuổi của PDV: 37
Giới tính của PDV: Nữ
Quốc tịch của PDV: Việt Nam
Điểm IELTS của PDV: 7.5
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 15
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 0.0
Sở thích: yoga, reading

This is my quotation for 1/2 day or any event over 2 hours, simultaneous interpretation, for 1 interpreter, I don't think that 1 single interpreter should covered 1/2 day event on his/her own, it is not sustainable and the quality of service for our client will not be perfect. The rate for 1/2 day cabin should be USD 400 net for a team of two interpreters. Any event less than 2 hours of work can be covered at this rate by 1 single interpreter.

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.