Tìm phiên dịch viên tiếng Nhật, Anh cho phiên họp trọng tài

About this user

Cliente
Mi empresa
Japón

About this listing

Vietnamita
Inglés, Japonés
Reunión de negocios en general, Reunión de negocios de alto nivel
Interpretación en el lugar
Giám đốc, đại điện theo ủy quyền cho công ty
Tổng giám đốc, đại diện ủy quyền
Bảo hiểm, hợp đồng mua bán về thực phẩm
15
abr 18, 2018
13:30
abr 20, 2018
17:00
800
No lo sé
Hóa đơn VAT

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.