Tìm phiên dịch viên tiếng Nhật, Anh cho phiên họp trọng tài

About this user

ไคลเอนต์
บริษัท ของฉัน
ประเทศญี่ปุ่น

About this listing

ภาษาเวียดนาม
ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น
การประชุมทางธุรกิจทั่วไป, ประชุมระดับสูง
การแปลในสถานที่
Giám đốc, đại điện theo ủy quyền cho công ty
Tổng giám đốc, đại diện ủy quyền
Bảo hiểm, hợp đồng mua bán về thực phẩm
15
Apr 18, 2018
13:30
Apr 20, 2018
17:00
800
ฉันไม่รู้
Hóa đơn VAT

Public discussion (0)

You must log in to send a new comment.