Tìm phiên dịch viên tiếng Nhật, Anh cho phiên họp trọng tài

关于此用户

客户
我的公司
日本

关于此清单

越南语
英语, 日语
一般的商务会议, 高级商务会议
现场口译
Giám đốc, đại điện theo ủy quyền cho công ty
Tổng giám đốc, đại diện ủy quyền
Bảo hiểm, hợp đồng mua bán về thực phẩm
15
2018年Apr18日
13:30
2018年Apr20日
17:00
800
不知道
Hóa đơn VAT

公开讨论 (0)

你必须 登录 以发送新的评论