Tìm phiên dịch viên tiếng Nhật, Anh cho phiên họp trọng tài

Về người dùng này

Khách Hàng
Công ty của tôi
Nhật Bản

Về bài đăng này

Tiếng Việt
Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Họp thông thường, Họp cấp cao
Phiên dịch tại chỗ
Giám đốc, đại điện theo ủy quyền cho công ty
Tổng giám đốc, đại diện ủy quyền
Bảo hiểm, hợp đồng mua bán về thực phẩm
15
18 Tháng tư năm 2018
13:30
20 Tháng tư năm 2018
17:00
800
Tôi không biết
Hóa đơn VAT

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.