MC Interpreter (JA-EN) in Tokyo

Phí trả tại sự kiện (USD): 450
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Anh
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Đàm phán, M&A
Thẩm vấn cảnh sát
Phiên tòa
Khám chữa bệnh
Viếng thăm xã giao
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: Bachelor’s degree from Sophia University Comparative Culture Dept.
Kinh nghiệm làm việc: 10 years as an account at McCann-Erickson, Wieden+Kennedy Tokyo, Ogilvy & Mather, 2 years as a in-house interpreter/translator at McCann-Erickson, then freelance interpreter/translator up to now for 14 yesrs
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: Worked with all advertising agencies in Japan for business pitches to presentations. Business meetings for companies such as Amway, UNILEVER, P&G, BAT, Philip Morris, J&J, Nike, Reebok, L’Oréal, Nestle, Hewlett-Packard, IKEA, S.S. Pharmaceuticals, Novartis, Coca-Cola Japan and the list goes on and on...
Chuyên ngành: Advertising, Manufacturers, Business meetingings, Market Resrarch (FGI,IDI), Product, Project Launches,
Tuổi của PDV: 47
Giới tính của PDV: Nữ
Quốc tịch của PDV: Nhật Bản
Điểm TOEIC của PDV: 980
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 14 yrs
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 11.0
Sở thích: Watching English movie DVDs

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.