General Vietnamese - Japanese interpreter

Phí trả tại sự kiện (USD): 200
Ngôn ngữ bài đăng: Tiếng Nhật
Các ngôn ngữ phiên dịch:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tiếng Nhật
Tiếng Trung
Tiếng Hàn
Tiếng Thái
Tiếng Indonesia
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Nga
Tiếng Pháp
Tiếng Bồ Đào Nha Braxin
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hindi
Tiếng Khác
Các loại hình phiên dịch:
Hướng dẫn viên du lịch
PG
Trực gian hàng
Tham quan triển lãm
Tham quan nhà máy
Tháp tùng
Họp thông thường
Họp cấp cao
Đàm phán, M&A
Thẩm vấn cảnh sát
Phiên tòa
Khám chữa bệnh
Viếng thăm xã giao
Hội thảo dịch cắt đoạn
MC
Đồng thời (1 trong 2 người)
Đồng thời (1 người dịch hết)
Phụ tá dịch đồng thời
Sự hiện diện:
Dịch tại chỗ
Dịch từ xa
Kinh nghiệm học tập: Graduated at University of Social Scient and Humanity, major in Japanese
Kinh nghiệm làm việc: Almost 10 year experience working in Japanese companies
Danh sách các công việc phiên dịch trong quá khứ: - Interpreter at anime company - Interpreter at Toyota dealer - Japan help Desk Team Leader in bank - Part-time interpreter at Metalex exhibition
Chuyên ngành: Finance, general, travel, etc...
Tuổi của PDV: 33
Giới tính của PDV: Nữ
Quốc tịch của PDV: Việt Nam
Trình độ JLPT của PDV: N2/2kyu
Điểm TOEIC của PDV: 785
Số năm kinh nghiệm phiên dịch: 10
Số năm sống ở nước ngoài nơi ngôn ngữ phiên dịch được sử dụng: 0.0
Sở thích: Travel, reading novels of Murakami Haruki

Hi,


My name is Tam and I have more than 10 year experience in Japanese language translation. I am working in a Japanese company located in Vietnam so I know much about Japanese working culture and way of thinking, therefore, I am confident that I can be a good interpreter.


こんにちは。

Tamと申します。日本語大学で卒業して、10年以上の通訳・翻訳経験がございます。現在、ベトナムにおける日系会社で勤めていますので日本人の文化・考え方・仕事の仕方がよく分かりました。ですから、いい通訳者だと自信がございます。

将来的に貴社との協力機会を楽しみにしております。


どうぞよろしくお願いいたします。

Tam

Thảo luận công khai (0)

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.